บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจด้ านกีฬา อาทิผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้ากีฬา อุปกรณ์กีฬา ตัวแทนจำหน ่ายเครื่องออกกำลังกายชั้นนำจากต่างประเทศ บริการด้านสนามกีฬาแ ละศูนย์ออกกำลังกาย