บริษัท ซายน์เทค จำกัด

บริษัท ซายน์เทค จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และอุตสาหกรรม ประกอบด้วย เครื่องมือ อุปกรณ์ น้ำยา ชุดน้ำยาสำเร็จรูป และของใช้สิ้นเปลือง