บริษัท เอส.ที.เคมีธุรกิจ จำกัด

 เนื่องด้วย บริษัท เอส.ที.เคมีธุรกิจ จำกัด และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเคมีพื้นฐาน สำหรับอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1038/18-21 ซอยสะพานคู่ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ

มีสาขาอยู่ในสมุทรปราการ ชลบุรี สงขลา และภูเก็ต มีความประสงค์จะรับนักศึกษาฝึกงานเพื่อช่วยสนับสนุนพัฒนาการศึกษา….