เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ บริษัท บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้บริหารสำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด  โดยมี คุณศุภเลิศ เลิศศุภศาสตร์ (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล) พาเยี่ยมชมและพูดคุยเรื่องรายละเอียดการทำข้อตกลงความร่วมมือในด้านสหกิจศึกษาโดยทางสำนักงานสหกิจศึกษาและสถานประกอบการ มีความประสงค์จะจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ บริษัท บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด