สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ บริษัท ดีวานา โกลบอล จำกัด “ประชุมเรื่อง ความร่วมมือด้านงานสหกิจศึกษา CWIE สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ”

บริษัท divana