Uncategorized

นักศึกษาราชมงคลหว้ารางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่าย

นักศึกษาราชมงคลหว้ารางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่าย Read More »

สำนักงานสหกิจศึกษา แจ้งประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

สำนักงานสหกิจศึกษา แจ้งประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) Read More »

สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ บริษัท ดีวานา โกลบอล จำกัด “ประชุมเรื่อง ความร่วมมือด้านงานสหกิจศึกษา CWIE สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ”

 

สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ บริษัท ดีวานา โกลบอล จำกัด “ประชุมเรื่อง ความร่วมมือด้านงานสหกิจศึกษา CWIE สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ” Read More »